[language-switcher]

Contrato y horario de trabajo

Existe un contrato de trabajo especial para los trabajadores de empresas de cheques de servicios: el contrato de trabajo para cheques de servicios.

Normas generales

Las normas generales de un contrato de trabajo son aplicables, pero también existen normas específicas para los empleados de cheques de servicios:

  • Er moet een geschreven contract opgemaakt worden en dit moet getekend worden binnen de eerste 2 dagen van de tewerkstelling. Er mag niet enkel een mondelinge overeenkomst zijn.
  • Jouw contract moet ten minste dit bevatten: De identiteit van beide partijen, het autorisatienummer van het agentschap, de startdatum van de overeenkomst, de einddatum (als het een contract van beperkte duur is), het aantal werkuren en het werkrooster.
  • Als je een contract van onbepaalde duur hebt, moet de wijze en binnen welke termijn men u het werkschema zal doorgeven vermeld worden. Als dit niet vermeld wordt moet je hierover ten minste 7 dagen vooraf over geïnformeerd worden.

Duración determinada o indeterminada

Bepaalde duur

Durante los tres primeros meses de trabajo, se le pueden ofrecer uno o más contratos de duración limitada sin tener la obligación de firmar un contrato por tiempo indefinido. Pero a partir del 1.er día de trabajo del 4.o mes, su contrato se convierte automáticamente en un contrato de duración indeterminada.

  • Het contract mag halftijds zijn en voor minder dan een derde van de voltijdse werkweek (38 uur).
  • De minimum duur van elke werkperiode moet minstens 3 uur zijn.

Onbepaalde duur

Si al inicio del empleo no le hicieron un contrato de duración indeterminada, a partir del primer día de trabajo del cuarto mes es obligatorio que le hagan un contrato de de duración indeterminada. Este tipo de contrato puede ser tanto a tiempo parcial como a tiempo completo.

  • Als je een voltijds contract hebt, bedraagt de maximum werktijd 38 uur per week.
  • Als je een halftijds contract hebt, zijn de minimum werkuren 13 uur per week als je bijkomende vergoedingen krijgt . In andere gevallen moet je minstens 10 uur per week werken.
  • De minimum duur van elke werkperiode moet minstens 3 uur zijn. (je mag dus niet voor minder dan 3 uur komen werken).

¡No lo olvide! A partir del primer día de trabajo del cuarto mes esobligatorio que le hagan un contrato de duración indeterminada.