Consejos para recopilar pruebas

Las pruebas relacionadas con su trabajo son muy importantes. Si alguna vez surge un problema, deberá poder demostrar que está diciendo la verdad. Estos consejos pueden ayudarle a recopilar pruebas útiles.

Si utilizó un smartphone para recopilar pruebas. Para evitar perder estas pruebas en caso de que pierda o le roben el smartphone, lo mejor es guardarlas en la nube.

Hou alle documenten goed bij

  • Hou alles wat je op papier hebt goed bij of neem er een kopie of duidelijk leesbare foto van: je contract, werkroosters, alle documenten opgesteld door het gastgezin of door een au pair-bureau (bvb «family guidelines», «code of conduct», «termination of contract»), nota’s van de medische kosten, enz.
  • Hou alle notities met instructies die je krijgt van je gastgezin. Schrijf zoveel mogelijk de precieze datum (dag/maand/jaar) op als je iets noteert. Hoe preciezer je verhaal, hoe sterker het is.
  • Als er een ongeval gebeurt tijdens je werk, hou dan alle papieren bij van het ziekenhuis en van de dokters waar je bent geweest. Vertel hen dat je een ongeval hebt gehad. Vraag hen om dat ook zo te noteren in hun attesten. Vraag ook een attest van arbeidsongeschiktheid.

Verzamel informatie over het gastgezin

  • Hou de correcte en volledige naam van alle gezinsleden bij, verzamel ook de telefoonnummers, nummerplaat, naam en adres van de school/crèche van de kinderen, enz.
  • Hou alle emails die je gekregen hebt van het gastgezin en de au pair bureau.
  • Als je in contact ben gekomen met het gezin via een website voor au pairs, neem een kopie van het profiel van het gezin op deze websites.
  • Hou alle berichten van je gastgezin (en van de au pair bureau) bij zowel sms als WhatsApp of Facebook. Film je scherm zoals we tonen in onderstaande video en sla het op. Zo vermijd je dat ze verdwijnen als je het gastgezin het gesprek wist.

Aquí tiene el enlace al vídeo para iPhone.

Verzamel informatie over je werkplek(ken)

  • Schrijf op waar (adressen) en wanneer (datum en uren) je gewerkt hebt met zoveel mogelijk details.
  • Neem herkenbare foto’s en videofilmpjes van je werkplaats en van jezelf terwijl je aan het werk bent. Zorg dat de plaats waar je werkt ook herkenbaar is. Er zijn verschillende apps waarmee je foto’s en video’s kan nemen met datum, uur en zelfs locatie.
  • Maak ook een beschrijving van de werkplaats (bv. de binnenkant van een huis, van een tweede verblijf of van een hotel als je op reis moet gaan met het gastgezin). Daardoor kan je aantonen dat je echt op die plaats was.

Hoe bewijzen doorsturen

Si tenemos un expediente suyo en FAIRWORK Belgium, puede enviarnos las fotos y los vídeos. En este vídeo encontrará las instrucciones correspondientes.

Aquí tiene el enlace al vídeo para iPhone.

¡Atención! Siempre conserve la mayor cantidad de documentación posible. Así, si alguna vez tiene algún problema, estará preparado. Empezar a recopilar pruebas después de que su familia de acogida le haya despedido, suele ser mucho más difícil.