Hoe kunnen we je helpen vandaag?

Ben je een werknemer zonder wettig verblijf of heb je een beperkt verblijfsrecht? Heb je vragen over werken in België? Dan informeren we je via deze site.

We helpen niet met het zoeken naar werk.

Fairwork Belgium: Workers: How can we help?
Fairwork Belgium: Workers: How can we help?
Fairwork Belgium: Workers: Working in Belgium

Werken in België

Of je mag werken in België en onder welke voorwaarden is afhankelijk van je nationaliteit en je verblijfsrecht in België.

We hebben ook specifieke oplossingen voor u