Que faire si je suis victime de violence ou d’abus ?

Tu as des droits en tant que travailleur, même si tu travailles sans papiers. Tu as droit au respect de ta personne, de ton intégrité physique et de tes biens. La police et l’inspection sociale sont tenues de te traiter avec respect.

Règles générales

  • Je hebt het recht om ‘nee’ te zeggen tegen seksuele avances die je niet prettig vindt: aanrakingen, opmerkingen, of iemand die zich uitkleedt waar jij bij bent. Al deze zaken kunnen beschouwd worden als seksueel misbruik of ‘ongewenste intimiteiten’. Verkrachting is een ernstig misdrijf, waarover enkel de dader zich hoort te schamen.
  • Er bestaan in België wetten die discriminatie verbieden: dat betekent dat je slecht behandeld wordt omwille van je huidskleur, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, … er kan klacht ingediend worden bij een meldpunt tegen racisme en discriminatie.
  • Al heb je geen papieren, niemand mag geweld tegen jou gebruiken, je pesten of bedreigen, jouw bezittingen stelen, je oplichten of afpersen, enzovoort.

Si tu es victime d’un abus, que ce soit sur ton lieu de travail ou ailleurs, tu as droit à être protégé et éventuellement à une indemnisation.

Que faire si tu es victime d’un abus ?

  • Om bescherming en eventueel een vergoeding te krijgen als je het slachtoffer bent van misbruik, moet je klacht indienen bij de politie of naar de rechtbank stappen. Dat is voor mensen zonder wettig verblijf niet zo eenvoudig. Neem iemand mee naar het politiebureau of contacteer eerst een ‘Centrum voor slachtofferhulp’ .
  • Als je slachtoffer bent van discriminatie dan kan je terecht bij een meldpunt tegen racisme en discriminatie, Unia.
  • Onthoud in elk geval de namen van eventuele getuigen. Schrijf zelf zo snel mogelijk je verhaal op met alle details, of laat iemand het voor jou doen. Die informatie is nodig als je later klacht indient.
  • Als je gewond raakt of verkracht werd, ga dan meteen naar een dokter. Leg uit wat er gebeurd is, laat je onderzoeken en laat de dokter een attest schrijven. Dit kan later je verhaal bewijzen.