Ik heb een verblijfsdocument in een ander EU-land

Fairwork Belgium: Werken in België

Er is geen enkele verblijfskaart van een ander EU land die je automatisch toegang geeft tot de Belgische arbeidsmarkt. Enkel als je een verblijfskaart hebt met de vermelding “langdurig ingezetene-EU” kan je onder bepaalde voorwaarden in België komen werken en wonen.