Ik heb al een verblijfsdocument in België

Fairwork Belgium: Werken in België

Niet elk Belgisch verblijfsdocument geeft je het recht om te werken in België. Het is dus niet omdat je een verblijfsdocument hebt dat je mag werken.

Hoe weet ik of ik met mijn verblijfskaart kan werken in België?

Controleer of één van de volgende drie mogelijkheden op je verblijfsdocument staat: Toegang tot de arbeidsmarkt:

  • Onbeperkt: je kunt onmiddellijk werken voor iedere werkgever en in ieder beroep.
  • Beperkt: onder bepaalde voorwaarden kun je werken. Welke voorwaarden hangt af van je verblijfskaart. Als je een verblijfskaart hebt als student mag je bijvoorbeeld maar een beperkt aantal uren werken. Anderen mogen dan weer maar één beroep uitoefenen.
  • Nee: je mag niet werken in België. Als je wil werken in België zal je verblijfsstatuut moeten veranderen. Bijvoorbeeld door een gecombineerde vergunning aan te vragen. Dit is echter niet mogelijk in alle situaties. Meer uitleg vind je hier.

Als je werkt in België dan moet jouw werkgever altijd al de Belgische de arbeidsrechten respecteren. Zoals het minimumloon, maximum aantal arbeidsuren, … Je vindt hier meer informatie over je arbeidsrechten.