Ik ben geen EU-burger

Fairwork Belgium: Werken in België

Ben je geen EU-burger dan moet je een gecombineerde vergunning bekomen om te mogen werken in België.

Gecombineerde vergunning wat is dat?

Een gecombineerde vergunning is één document die je zowel het recht heeft om te verblijven in België als je het recht geeft om te mogen werken in België.

Er zijn twee soorten gecombineerde vergunningen.

De gecombineerde vergunning van bepaalde duur:

 • geeft je enkel toestemming om te werken voor de werkgever die hem voor jou aanvroeg.
 • geeft je enkel toestemming om werken in de functie vermeld in de aanvraag.
 • moet ieder jaar door de werkgever vernieuwd worden

Als je dus wil veranderen van werkgever moet je nieuwe werkgever een nieuwe gecombineerde vergunning aanvragen. Als je wil veranderen van functie dan moet je werkgever een nieuwe gecombineerde vergunning aanvragen.

Het document dat je zal ontvangen als jou gecombineerde vergunning van bepaalde duur is een elektronische A kaart waarop vermeld staat “Toegang tot de arbeidsmarkt: Beperkt”.

 


Let op: Jou verblijf is afhankelijk van deze kaart als de werkgever te laat een vernieuwing aanvraagt of deze aanvraag niet correct doet dan kan jij je verblijf verliezen in België. Eenmaal je je verblijf verloren hebt is het zeer moeilijk om dit vanuit België opnieuw in orde te brengen. Herinner je werkgever op tijd dat hij de hernieuwing moet aanvragen en controleer bij de bevoegde diensten of dit ook is gebeurd.

De procedure om je gecombineerde vergunning te vernieuwen kan 120 dagen duren. Om te vermijden dat je niet op tijd een antwoord krijgt en dus een tijd niet mag werken is het best om vier en een halve maand voor het verstrijken van je gecombineerde vergunning van bepaalde duur de hernieuwingsaanvraag al in te dienen


 

De Gecombineerde vergunning van onbepaalde duur:

 • laat je toe om te werken voor elke werkgever
 • Laat je toe om te werken in elke functie
 • moet door de werknemer worden aangevraagd
 • Wordt jaarlijks verlengd als je voldoende hebt gewerkt

Deze vergunning geeft je dus vrije toegang tot de Belgische arbeidsmarkt. Deze kaart kun je enkel aanvragen als je in de 5 tot 10 jaar (afhankelijk van de regio) voor je een aanvraag indient een aantal jaren aangegeven hebt gewerkt met een geldig verblijf en nu nog steeds een wettig verblijf hebt in België.

Voor werknemers die een gecombineerde vergunning van bepaalde duur bekwamen via de procedure van “Langdurig ingezetene” kunnen de gecombineerde vergunning van onbepaalde duur al aanvragen als ze in de 13 maanden voor ze de aanvraag doen 12 maanden hebben gewerkt met de vergunning van bepaalde duur.

Het document dat je zal ontvangen als jou gecombineerde vergunning van bepaalde duur is een elektronische A kaart waarop vermeld staat “Toegang tot de arbeidsmarkt: onbeperkt”.

Vergeet niet dat jij zelf op tijd deze kaart moet vernieuwen.

Hoe kan ik een gecombineerde vergunning bepaalde duur bekomen?

De onderstaande informatie geldt voor werknemers die langer dan 3 maanden komen werken in België. Kom je minder dan drie maanden werken in België dan vind je hier meer info.

Er zijn er een aantal algemene voorwaarden voor het bekomen van deze vergunning als je langer dan drie maanden komt werken.

 • Je kan zelf nooit een aanvraag doen. Je moet een werkgever hebben die voor jouw de aanvraag wil doen.
 • De aanvraag moet gebeuren terwijl je in een land verblijft waar je een wettig verblijf hebt. Je land van herkomst of een land waar je een geldige verblijfskaart hebt.

Het is dus best dat je pas naar België reist als je de toestemming al hebt ontvangen om te werken in België. Je kan dus niet als toerist komen naar België om dan te werken in België. Als een werkgever vraagt om al naar België af te reizen voordat je een positief antwoord kreeg is het beter hier niet op in te gaan. De belofte om alles in orde te brengen eenmaal je in België bent zal hij misschien niet kunnen waarmaken. De kans is groot dat jij dan problemen krijgt eenmaal in België en nooit zal mogen werken.

In een beperkt aantal gevallen kan je wel de aanvraag doen in België terwijl je maar een recht hebt om drie maanden in België te verblijven. Je vindt hier een lijstje van deze situaties.

We raden je echter ten sterkste af om al naar België te komen voor je een positieve beslissing hebt. De procedure kan lang duren het kan dus zijn dat je je verblijf verliest voor je een antwoord krijgt en je dus problemen krijgt in België. Reis pas af naar België eenmaal alle documenten in orde zijn.

Welke procedure om naar België te komen als werknemer?

Dit hangt af van in welke regio je werkgever is gevestigd en wat voor werk je komt doen. Er zijn drie grote lijnen:

 • Of je werkt als hooggeschoolde en je zal bij je werkgever jaarlijks meer verdienen dan €43.000 bruto per jaar. (Dit bedrag verschilt tussen de verschillende regio’s en is elk jaar geïndexeerd.)
 • Of je werkgever wil je aanwerven in een specifiek knelpuntberoep. Dit is enkel in Vlaanderen en Wallonië mogelijk. De lijst knelpuntberoepen verschilt per regio In Vlaanderen zijn er 20 dergelijke beroepen en in Wallonië 10.
 • Of de werkgever kan aantonen dat hij niemand vindt op de Belgische en Europese arbeidsmarkt die deze job kan uitoefenen.

De toegang tot de Belgische arbeidsmarkt dus is sterk afgebakend. Het is dus zeker mogelijk dat het voor jouw onmogelijk zal zijn om te komen werken in België.

Procedure van meerdere stappen.

Iedere regio in België heeft een verschillende procedure in welke regio je de aanvraag moet indienen hangt af van waar je gaat werken. De eerste stap is het dus vinden van een werkgever. Want het is immers de werkgever die de aanvraag voor een gecombineerde vergunning moet indienen. Als je werkgever bijvoorbeeld is gevestigd in Vlaanderen of je jouw werk vooral in Vlaanderen zal uitoefenen dan zal je de aanvraag in Vlaanderen moeten indienen.

We geven hieronder al een overzicht per regio maar je kunt dit natuurlijk ook terug vinden op hun respectievelijke website. Voor Brussel, Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap.

Je hebt een werkgever in Brussel gevonden die jouw in dienst wil nemen. De tweede stap is om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet om een aanvraag in te dienen.

Om een aanvraag te kunnen indienen in Brussel moet:

 • het onmogelijk zijn om een werknemer te vinden in België (of de EU en EER) die deze functie zou kunnen uitoefenen. Als je bijvoorbeeld wil komen werken als poetsvrouw. Dan zal men controleren of er niet iemand is die werkloos is in België en deze job kan doen.
 • je een arbeidscontract hebben ondertekend die aan de Belgische wetgeving voldoet met je werkgever
 • je een medisch onderzoek ondergaan in het land waar je verblijft en moet de arts het specifieke document invullen.
 • je mag nog niet in België verblijven. Je moet je nog steeds in je land van herkomst bevinden of een land waar je verblijf hebt.

Iedere voorwaarde kent echter een aantal uitzonderingen.

Of je valt onder de categorie speciale werknemers: bijvoorbeeld hoogopgeleid, …

Of je hebt een verblijf als student of onderzoeker

Of je hebt een verblijf  als langdurig ingezeten-EU in een ander EU land

Je vindt extra informatie over deze uitzonderingen hier.


De derde stap is het verzamelen van alle nodige documenten voor de aanvraag:

 • Het aanvraag formulier
 • Een paspoort geldige voor 12 maanden
 • Een uittreksel uit het strafregister
 • Bewijs betaling van de retributie
 • Een arbeidscontract
 • Een medisch attest
 • Een ziekte verzekering of een werkgever die deze aanbiedt
 • Alle andere documenten specifiek gelinkt aan jou aanvraag: Diploma, …

De vierde stap is het indienen van van je aanvraag.

Het is de werkgever die de aanvraag met indienen. Je moet hem dus vragen om jou op de hoogte te houden van elke stap.

Ben je niet zeker of je werkgever je aanvraag heeft ingediend neem dan contact met de bevoegde dienst van de regio.

Hoelang moet je wachten op een beslissing? Dit kan van 2 tot 5 maanden in beslag nemen. Als er een positieve beslissing komt zal je een bijlage 46 ontvangen.

De vijfde stap – zodra de aanvraag is geaccepteerd – is het verkrijgen van het visum voor lang verblijf van de Belgische diplomatieke post in jou regio en het plannen van je reis naar België. Op de diplomatieke post zul je ook de bijlage 46 kunnen ophalen deze wordt ook per mail naar de werknemer gestuurd.

De zesde stap is het verkrijgen van het document waarmee u kan beginnen werken.

Eenmaal aangekomen in België moet je je aanmelden in de Gemeente waar je gaat wonen. Daar vraag je de bijlage 49 aan dit is een tijdelijke werkvergunning tot je definitieve verblijfskaart klaar is. Eenmaal je de bijlage 49 hebt ontvangen mag je beginnen werken. De gemeente zal je later contacteren om je verblijfskaart voor de rest van je verblijf te komen ophalen. Deze verblijfskaart is je gecombineerde vergunning van bepaalde duur. 


Let op! Met je visum voor lang verblijf en kopie van de positieve beslissing, bijlage 46. Mag je nog niet beginnen met werken!

Je moet zoals  hierboven vermeld eerst je  bijlage 49 bekomen.


Je hebt een werkgever in Vlaanderen gevonden die jouw in dienst wil nemen. De tweede stap is om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet om een aanvraag in te dienen.

Om een aanvraag te kunnen indienen in Vlaanderen moet:

 • het onmogelijk zijn om een werknemer te vinden in België (of de EU en EER) die deze functie zou kunnen uitoefenen. Als je bijvoorbeeld wil komen werken als poetsvrouw. Dan zal men controleren of er niet iemand is die werkloos is in België en deze job kan doen.  Deze controle doet men niet als je komt werken in een knelpuntberoep die je op deze lijst vindt.
 • je een arbeidscontract hebben ondertekend die aan de Belgische wetgeving voldoet met je werkgever
 • je een medisch onderzoek ondergaan in het land waar je verblijft en moet de arts het specifieke document invullen.
 • je mag nog niet in België verblijven. Je moet je nog steeds in je land van herkomst bevinden of een land waar je verblijf hebt.

Iedere voorwaarde kent echter een aantal uitzonderingen.

Of je valt onder de categorie speciale werknemers: bijvoorbeeld hoogopgeleid, …

Of je hebt een verblijf als student of onderzoeker

Of je hebt een verblijf  als langdurig ingezeten-EU in een ander EU land

Je vindt extra informatie over deze uitzonderingen hier.


De derde stap is het verzamelen van alle nodige documenten voor de aanvraag:

 • Het aanvraag formulier
 • Een paspoort geldige voor 12 maanden
 • Een uittreksel uit het strafregister
 • Bewijs betaling van de retributie
 • Een arbeidscontract
 • Een medisch attest
 • Een ziekte verzekering of een werkgever die deze aanbiedt
 • Alle andere documenten specifiek gelinkt aan jou aanvraag: Diploma, …

De vierde stap is het indienen van van je aanvraag.

Het is de werkgever die de aanvraag met indienen. Je moet hem dus vragen om jou op de hoogte te houden van elke stap.

Ben je niet zeker of je werkgever je aanvraag heeft ingediend neem dan contact met de bevoegde dienst van de regio.

Hoelang moet je wachten op een beslissing? Dit kan van 2 tot 5 maanden in beslag nemen. Als er een positieve beslissing komt zal je een bijlage 46 ontvangen.

De vijfde stap – zodra de aanvraag is geaccepteerd – is het verkrijgen van het visum voor lang verblijf van de Belgische diplomatieke post in jou regio en het plannen van je reis naar België. Op de diplomatieke post zul je ook de bijlage 46 kunnen ophalen deze wordt ook per mail naar de werknemer gestuurd. 

De zesde stap is het verkrijgen van het document waarmee u kan beginnen werken.

Eenmaal aangekomen in België moet je je aanmelden in de Gemeente waar je gaat wonen. Daar vraag je de bijlage 49 aan dit is een tijdelijke werkvergunning tot je definitieve verblijfskaart klaar is. Eenmaal je de bijlage 49 hebt ontvangen mag je beginnen werken. De gemeente zal je later contacteren om je verblijfskaart voor de rest van je verblijf te komen ophalen. Deze verblijfskaart is je gecombineerde vergunning van bepaalde duur. 


Let op! Met je visum voor lang verblijf en kopie van de positieve beslissing, bijlage 46. Mag je nog niet beginnen met werken!

Je moet zoals  hierboven vermeld eerst je  bijlage 49 bekomen.


Je hebt een werkgever in Wallonië gevonden die jouw in dienst wil nemen. De tweede stap is om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet om een aanvraag in te dienen.

Om een aanvraag te kunnen indienen in Wallonië moet je of deel uit maken van de categorie speciale werknemers of  komen werken in een beroep die op deze lijst van knelpuntberoepen staat. Als je niet tot één van deze twee behoort dan is het onmogelijk om in Wallonië te komen werken.

Behoor je tot één van deze twee groepen dan moet je:

 • je een arbeidscontract hebben ondertekend die aan de Belgische wetgeving voldoet met je werkgever
 • je een medisch onderzoek ondergaan in het land waar je verblijft en moet de arts het specifieke document invullen.
 • je mag nog niet in België verblijven. Je moet je nog steeds in je land van herkomst bevinden of een land waar je verblijf hebt.

Iedere voorwaarde kent echter een aantal uitzonderingen.

Of je valt onder de categorie speciale werknemers: bijvoorbeeld hoogopgeleid, …

Of je hebt een verblijf als student of onderzoeker

Of je hebt een verblijf  als langdurig ingezeten-EU in een ander EU land

Je vindt extra informatie over deze uitzonderingen hier.


De derde stap is het verzamelen van alle nodige documenten voor de aanvraag:

 • Het aanvraag formulier
 • Een paspoort geldige voor 12 maanden
 • Een uittreksel uit het strafregister
 • Bewijs betaling van de retributie
 • Een arbeidscontract
 • Een medisch attest
 • Een ziekte verzekering of een werkgever die deze aanbiedt
 • Alle andere documenten specifiek gelinkt aan jou aanvraag: Diploma, …

De vierde stap is het indienen van van je aanvraag.

Het is de werkgever die de aanvraag met indienen. Je moet hem dus vragen om jou op de hoogte te houden van elke stap.

Ben je niet zeker of je werkgever je aanvraag heeft ingediend neem dan contact met de bevoegde dienst van de regio.

Hoelang moet je wachten op een beslissing? Dit kan van 2 tot 5 maanden in beslag nemen. Als er een positieve beslissing komt zal je een bijlage 46 ontvangen.

De vijfde stap – zodra de aanvraag is geaccepteerd – is het verkrijgen van het visum voor lang verblijf van de Belgische diplomatieke post in jou regio en het plannen van je reis naar België. Op de diplomatieke post zul je ook de bijlage 46 kunnen ophalen deze wordt ook per mail naar de werknemer gestuurd. 

De zesde stap is het verkrijgen van het document waarmee u kan beginnen werken.

Eenmaal aangekomen in België moet je je aanmelden in de Gemeente waar je gaat wonen. Daar vraag je de bijlage 49 aan dit is een tijdelijke werkvergunning tot je definitieve verblijfskaart klaar is. Eenmaal je de bijlage 49 hebt ontvangen mag je beginnen werken. De gemeente zal je later contacteren om je verblijfskaart voor de rest van je verblijf te komen ophalen. Deze verblijfskaart is je gecombineerde vergunning van bepaalde duur. 


Let op! Met je visum voor lang verblijf en kopie van de positieve beslissing, bijlage 46. Mag je nog niet beginnen met werken!

Je moet zoals  hierboven vermeld eerst je  bijlage 49 bekomen.


Je hebt een werkgever in de Duitstalige Gemeenschap  gevonden die jouw in dienst wil nemen. De tweede stap is om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet om een aanvraag in te dienen.

Om een aanvraag te kunnen indienen in de Duitstalige Gemeenschap moet:

 • het onmogelijk zijn om een werknemer te vinden in België (of de EU en EER) die deze functie zou kunnen uitoefenen. Als je bijvoorbeeld wil komen werken als poetsvrouw. Dan zal men controleren of er niet iemand is die werkloos is in België en deze job kan doen.  Deze controle doet men niet als je komt werken in een knelpuntberoep die je op deze lijst vindt.
 • je als werknemer de nationaliteit hebben van een land waarmee België een bilateraal akkoord afsloot. De landen waarmee België zo’n akkoord heeft zijn: Algerije, Bosnië-Herzogovina, Noord-Macedonië, Marokko, Servië, Montenegro, Kosovo, Tunesië en Turkije.
 • je een arbeidscontract hebben ondertekend die aan de Belgische wetgeving voldoet met je werkgever.
 • je een medisch onderzoek ondergaan in het land waar je verblijft en moet de arts het specifieke document invullen.
 • je mag nog niet in België verblijven. Je moet je nog steeds in je land van herkomst bevinden of een land waar je verblijf hebt.

Iedere voorwaarde kent echter een aantal uitzonderingen.

Of je valt onder de categorie speciale werknemers: bijvoorbeeld hoogopgeleid, …

Of je hebt een verblijf als student of onderzoeker

Of je hebt een verblijf  als langdurig ingezeten-EU in een ander EU land

Je vindt extra informatie over deze uitzonderingen hier.


De derde stap is het verzamelen van alle nodige documenten voor de aanvraag:

 • Het aanvraag formulier
 • Een paspoort geldige voor 12 maanden
 • Een uittreksel uit het strafregister
 • Bewijs betaling van de retributie
 • Een arbeidscontract
 • Een medisch attest
 • Een ziekte verzekering of een werkgever die deze aanbiedt
 • Alle andere documenten specifiek gelinkt aan jou aanvraag: Diploma, …

De vierde stap is het indienen van van je aanvraag.

Het is de werkgever die de aanvraag met indienen. Je moet hem dus vragen om jou op de hoogte te houden van elke stap.

Ben je niet zeker of je werkgever je aanvraag heeft ingediend neem dan contact met de bevoegde dienst van de regio.

Hoelang moet je wachten op een beslissing? Dit kan van 2 tot 5 maanden in beslag nemen. Als er een positieve beslissing komt zal je een bijlage 46 ontvangen.

De vijfde stap – zodra de aanvraag is geaccepteerd – is het verkrijgen van het visum voor lang verblijf van de Belgische diplomatieke post in jou regio en het plannen van je reis naar België. Op de diplomatieke post zul je ook de bijlage 46 kunnen ophalen deze wordt ook per mail naar de werknemer gestuurd. 

De zesde stap is het verkrijgen van het document waarmee u kan beginnen werken.

Eenmaal aangekomen in België moet je je aanmelden in de Gemeente waar je gaat wonen. Daar vraag je de bijlage 49 aan dit is een tijdelijke werkvergunning tot je definitieve verblijfskaart klaar is. Eenmaal je de bijlage 49 hebt ontvangen mag je beginnen werken. De gemeente zal je later contacteren om je verblijfskaart voor de rest van je verblijf te komen ophalen. Deze verblijfskaart is je gecombineerde vergunning van bepaalde duur. 


Let op! Met je visum voor lang verblijf en kopie van de positieve beslissing, bijlage 46. Mag je nog niet beginnen met werken!

Je moet zoals  hierboven vermeld eerst je  bijlage 49 bekomen.


Procedure om een gecombineerde vergunning onbepaalde duur te bekomen.

Nadat je een bepaalde periode hebt gewerkt met een arbeids- en verblijfsvergunning, is het mogelijk om een gecombineerde vergunning voor onbepaalde duur aan te vragen. Het voordeel van deze vergunning is dat je voor elke werkgever en in elke functie kunt werken zonder dat je een nieuwe vergunning hoeft aan te vragen. Je bent dus niet meer afhankelijke van je werkgever en kunt makkelijk van job veranderen.

De belangrijkste voorwaarde is dat je al een bepaalde tijd hebt gewerkt in België met een geldige arbeids- en verblijfsvergunning. In de verschillende regio’s worden niet alle werkperiodes op dezelfde manier meegeteld.  Hoelang je moet werken hangt af van de regio waar je in woont, je nationaliteit, je gezinssituatie en soms ook van de precieze arbeidsvergunning die je had tijdens de tewerkstellingsperiode. 

Via deze link vind je de voorwaarden voor als je woont in Vlaanderen, via deze link de voorwaarden voor Brussel. De contact gegevens van de Waalse arbeidsmigratiedienst vind je hier voor de Duitstalige Gemeenschap hier.


Let op: Heb je het statuut “langdurig ingezetene-EU” in een ander EU land en werk je in België dan gelden voor jouw andere voorwaarden. Lees meer hier.


Kan ik mijn gecombineerde vergunning van onbepaalde duur nog verliezen?

Je Gecombineerde vergunning van onbepaalde duur moet je zelf verlengen. Ze is één jaar geldig je moet dus jaarlijks een vernieuwing aanvragen best 45 tot 30 dagen voor het vervallen van je gecombineerde vergunning .Men zal ieder jaar bij de vernieuwing controleren of je aan het werk bent. Als blijkt dat je een zeer lange periode werkloos bent geweest en/of lange tijd genoten hebt van OCMW steun of werkloosheidsuitkering bestaat de kans dat je verblijfskaart niet verlengd wordt. Bij arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval of beroepsziekte is er geen risico. Het blijft dus zeker nuttig om ervoor te zorgen dat je je verblijfsrecht in het ander EU land niet verliest. Nadat je vijf jaar legaal in België hebt verbleven kun jezelf een onbeperkt verblijf aanvragen bij dienst vreemdelingenzaken.

Als je nadat je de gecombineerde vergunning van onbepaalde duur hebt bekomen opnieuw in een ander land gaat werken blijft je die behouden. Je moet wel ieder jaar de vernieuwing aanvragen bij Dienst Vreemdelingen zaken. Ook voor de 5 jaar aansluitend legaal verblijf in België zal men van deze nieuwe verblijfskaart beginnen tellen.