Huishoudpersoneel

Fairwork Belgium: Domestic workers

In 2011 keurde de Internationale Arbeidsorganisatie( IAO) de Conventie C189 betreffende het waardige werk voor huishoudpersoneel goed. Deze Conventie werd geratificeerd in 2015 door België en is van kracht sinds 2016.

De Conventie C189 erkent het huishoudpersoneel als volwaardige werknemers en legt bepaalde arbeidsrechten vast voor deze werknemers, zoals een minimumloon, toegang tot de sociale zekerheid, enz. Ook in deze conventie, vinden wij de definitie van huishoudelijk werk en huishoudpersoneel terug:

  • Huishoudelijk werk: het werk dat wordt uitgevoerd binnen of voor één of meerdere gezinnen
  • Huishoudpersoneel: elke persoon die huishoudelijk werk verricht in het kader van een arbeidsrelatie.

Op basis van deze definities vinden wij in België drie verschillende arbeidsstatuten terug voor het huishoudpersoneel. De arbeidsvoorwaarden en minimumlonen verschillen van statuut tot statuut. Als je meer informatie wil vinden over de verschillende statuten klik op de naam van het statuut waarover je meer informatie zoekt.

blank
  •  Al het huishoudpersoneel heeft arbeidsrechten, zelfs als je geen wettig verblijf hebt. Als je geen verblijfskaart hebt en je als huishoudpersoneel werkt, heb je dezelfde arbeidsrechten als een dienstbode.
  • Au pairs: Juridisch gezien is een au pair geen werknemer maar toch hebben ze nog altijd rechten. Meer informatie vind je hier.