Tijdelijke werkloosheid

In bepaalde situaties, staat de werkgever niet meer in de mogelijkheid om  je tewerk te stellen. In dat geval kan je in tijdelijke werkloosheid gesteld worden en kan je gedurende die periode een uitkering ontvangen.

Je werkgever kan je in tijdelijk werkloosheid stellen door economische redenen (bv. een gebruiker vraag geen poetsdienst en je werkgever kan geen andere klant vinden waar je kan gaan werken) of door overmacht (bv. de coronacrisis).

Uitkering

Als je in tijdelijke werkloosheid gesteld wordt, dan heb je recht op een werkloosheidsuitkering, deze zal berekend worden per dag. De hoeveelheid van de uitkering zal afhankelijk zijn van bepaalde indicatoren:

  • 75% van je dagelijkse loon:
    • Als je alleenstaande bent
    • Als je alleen woont met kinderen
    • Als je samenwoont maar je partner heeft geen inkomen
  • 70% van je dagelijkse loon, in alle andere gevallen.

Deze uitkering zal betaald worden door je vakbond of door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering (HVW). Naast deze uitkering moet je werkgever (het erkende bedrijf) je 2€ per dag betalen.

Tijdelijke werkloosheid niet mogelijk?

De tijdelijke werkloosheid is alleen mogelijk als je absoluut geen werk hebt gedurende de hele dag. Als een gebruiker geen dienst vraag voor een bepaalde dag en je diezelfde dag wel bij andere gebruiker moet gaan werken, kan je dan niet gesteld worden in tijdelijke werkloosheid. Omdat de werkgever geen dienstencheques binnen krijgt en hij nog steeds verplicht is om het volledige loon van die dag te betalen, in de praktijk proberen enkele dienstenchequesbedrijven vals te spelen om je een lager loon te betalen.

  • Teken geen brief of gemanipuleerde planning waar staat dat je onbetaald verlof/verlof zonder wedde/ congé sans solde aanvraagt.
  • Teken geen addendum waar je werkuren verminderd worden

Je loon is altijd verzekerd, zelfs bij perioden van inactiviteit. Let op als je werkgever jou vraagt om een document te tekenen! Teken nooit iets zonder te weten wat er in staat of die jou arbeidsrechten kan aantasten!

Let op! Als je in tijdelijke werkloosheid niet kan gesteld worden, is je werkgever nog steeds verplicht om je volledige loon zoals afgesproken in je arbeidscontract te betalen.