[language-switcher]

Studiedag 15 oktober

FAIRWORK Belgium - Studiedag 2020

Naar meer impact op economische uitbuiting en mensenhandel

FAIRWORK Belgium en PAG-ASA willen graag hun ervaringen met u delen bij het bestrijden van economische uitbuiting en mensenhandel. In de plenaire sessie zetten we de grote krijtlijnen uit van beide problematieken. In de werkwinkels zal vervolgens aan bod komen welke rol u kan spelen als hulpverlener, advocaat, jurist, inspecteur, …

Drie werkwinkels

01. Werknemers met een precair of zonder verblijfsrecht: de praktijk van de rechtsbeschermingfsrecht: de praktijk van rechten en misbruiken

Welke rechten hebben deze werknemers? Wat zegt de wetgeving? Wat zijn de recentste evoluties? Wat zijn de indicatoren van mensenhandel? Wat kan je als professional doen als je geconfronteerd wordt met een situatie van economische uitbuiting of mensenhandel?

Begeleiding: Liesbeth Symaeys (PAG-ASA) en Pauline Mohimont (FAIRWORK Belgium)

02. Huishoudpersoneel met een precair of zonder verblijfsrecht: de praktijk van rechten en misbruiken

Wat is de Belgische wetgeving rond verschillende vormen van huisarbeid? Wat is de praktijk voor het huispersoneel? Waar wringt het schoentje? Welke problemen zien we bij au pairjongeren? Welke problemen zien we bij diplomatiek huispersoneel?

Begeleiding: Sarah De Hovre (PAG-ASA) en Omar García (FAIRWORK Belgium)

03. Wat leren we uit vonnissen en arresten

We bekijken jurisprudentie van dossiers die PAG-ASA en FAIRWORK Belgium opvolgden. Wat kunnen we hieruit leren? Welke knelpunten? Wanneer beslist een magistraat dat het om mensenhandel gaat dan wel om louter economische uitbuiting. Wat kan de betrokken werknemer verwachten van deze procedures?

Begeleiding: Ilse Hulsbosch (PAG-ASA) en Roxanne Delie (FAIRWORK Belgium)

Programma

09u00 Onthaal en welkom
09u30 Plenaire sessie
11u00 Pauze
11u15 Keuze uit de drie werkwinkels
12u45 Broodjeslunch
13u45 Keuze uit de drie werkwinkels
15u15 Conclusie door Myria
15u45 Afsluiten studiedag

Simultaanvertaling NL-FR is voorzien

Adres

The International Association Centre
Washingtonstraat 40 B -1050 Brussel
Wegbeschrijving

Toegang

€25
Infomap, dranken en broodjeslunch inbegrepen

Inschrijven

Graag inschrijven ten laatste op maandag 8 oktober. Na de inschrijving ontvangt u een gedetailleerd bericht met corona-maatregelen om deze dag veilig door te brengen.

Een erkenningsaanvraag bij de OVB en het Instituut voor gerechtelijke opleiding werd ingediend. Van zodra er een beslissing is, wordt u hiervan geïnformeerd.

Meer info? info@fairworkbelgium.be

Bestel dit document